Đại thừa Vô Lượng Thọ Kinh – Pháp sư Tịnh Không biên soạn

Kinh Vô Lượng Thọ là một trong 3 bộ thánh điển rất quý của Tông Tịnh Độ, bộ kinh này được nhiều người đón nhận và mong muốn được đọc để hiểu thêm về Phật học khi tu tập. Đạo Phật cũng giống như những đạo khác là có rất nhiều tông phái, mỗi tông … Đọc tiếp

Ăn hiền ở lành – Thuyết pháp bởi ĐĐ Thích Thiện Xuân

Đây là bài thuyết giảng phật pháp khá ý nghĩa, bàu thuyết pháp này răn dạy con người những điều hay lẽ phải, những điều nên làm để tu nghiệp cho đời sau. Những bài thuyết pháp này rất ý nghĩa cho chúng sinh, nghe thuyết giảng phật pháp mang lại thêm sự hiểu biết … Đọc tiếp

Giảng pháp – Dạy con nên người – HT Thích Chân Quang

Đây là bài thuyết giảng phật pháp do đại hỏa thượng Thích Chân Quang giảng pháp rất ý nghĩa và có nhiều giá trị cho chúng sinh về cách dạy dỗ con cái Bài thuyết giảng pháp này được nhiều người đón nhận vì hầu như ai cũng có con cái và cách dạy dỗ … Đọc tiếp