Đại thừa Vô Lượng Thọ Kinh – Pháp sư Tịnh Không biên soạn

Kinh Vô Lượng Thọ là một trong 3 bộ thánh điển rất quý của Tông Tịnh Độ, bộ kinh này được nhiều người đón nhận và mong muốn được đọc để hiểu thêm về Phật học khi tu tập. Đạo Phật cũng giống như những đạo khác là có rất nhiều tông phái, mỗi tông … Đọc tiếp