Sách: Tuyển tập 3033 cây thuốc Đông y – Tác giả Tuệ Tĩnh thiền sư [pdf]

3033 Cây thuốc Nam

Đây là cuốn sách Đông y được danh y Tuệ Tĩnh tìm tòi biên soạn, cuốn sách viết về 3033 cây thuốc Nam quý của nước ta, rất quý dành cho mọi người muốn nghiên cức về cây thuốc quý Cuốn sách này có gì hay? Chúng ta nên sưu tầm những cây thuốc này … Đọc tiếp