101 câu chuyện thiền – Trần Trúc Lâm dịch

Cuốn sách phật giáo: 101 câu chuyện thiền (101 Zen Stories) rất hay và ý nghĩa đã được ấn hành lần đầu tiên vào năm 1939 bởi Rider and Company, Luân Ðôn, và David McKay Company, Philadelphia. Cuốn sách phật học rất hay được tác giải Trần Trúc Lâm dịch ra tiếng Việt để phục vụ … Đọc tiếp