Sách: Tướng pháp – Ngô Hùng Diễn [pdf]

Tướng pháp - Ngô Hùng Diễn

Việc xem tướng pháp có từ ngàn đời nay, thuật xem tướng này luôn chứa đựng nhiều bí ẩn khiến con người luôn mong muốn tìm tòi ra chân lý để luận giải tướng số. Với những người đam mêm tướng số thì việc đoán được suy nghĩ của người khác, đoán được vận mệnh … Đọc tiếp