Cuốn sách võ thuật Dịch cân kinh thực hành

Đây là cuốn sách võ thuật của tác giả Trần Tâm Viễn đây là soạn giả rất nổi tiếng ông sinh năm 1943 trong gia đình người Hoa theo đạo Phật Đây là cuốn sách võ xuất phát từ chùa Thiếu Lâm tự, Dịch cân kinh là cuốn sách rất quý hiếm mà mình sẽ gửi … Đọc tiếp