Giảng pháp – Dạy con nên người – HT Thích Chân Quang

Đây là bài thuyết giảng phật pháp do đại hỏa thượng Thích Chân Quang giảng pháp rất ý nghĩa và có nhiều giá trị cho chúng sinh về cách dạy dỗ con cái Bài thuyết giảng pháp này được nhiều người đón nhận vì hầu như ai cũng có con cái và cách dạy dỗ … Đọc tiếp