Cuốn sách Tử vi áo bí biện chứng học

Đây là cuốn sách tử vi khá hay mà Blog Tâm linh mang lại cho độc giả thân thiết, cuốn sách viết về tử vi này rất dày và viết rất chi tiết các bạn đón đọc nhé.

Cuốn sách được xuất  bản tại Sài Gòn năm 1972, đây là cuốn sách rất hay các bạn đam mê tử vi bói toán thì hãy đọc và chiêm nghiệm nhé. Đây là file sách tử vi pdf các bạn có thể in thành sách để đọc sách tử vi và lưu lại sau này nếu cần dùng thì sử dụng.
sách tử vi

Một đoạn trích từ cuốn sách tử vi bạn hãy tham khảo nhé

1. Một lời nói của bậc đạI nhân, Đức Trạng-Trình: Hoành sơn nhất đái, túc dĩ dung thân, đã giúp cho nhà Nguyễn hơn hai trăm năm vương nghiệp, và hơn một thế kỷ đế nghiệp.
2. Cao-Bằng tuy tiểu khả diên sổ thế, mà họ Mạc đã rút lui về đất Cao-Bằng, giữ được nghiệp hơn sáu mươi năm.
3. Cũng một lờI: Kim tuế bất nẫm, nhĩ đẳng thu điền đương dụng cựu cốc (năm nay mất mùa hãy lấy thóc cũ làm giống) mà họ Trịnh biết nghe theo, với thời gian hơn hai trăm năm phi vương phi bá quyền thiên hạ, đã không đoạt ngôi nhà Lê, với bối cảnh một quốc gia lấy tinh thần Nho giáo làm ánh sáng tuyệt đối tôn quân, có vua lạI có chúa, mà quyền hành tập trung ở Chúa cả.

Các bạn đọc online sách tử vi này nhé

Cuốn sách Tử vi áo bí biện chứng học by Xuân Giao


Link tải google: Tại đây

Viết một bình luận