Cẩm nang hộ niệm – Sách hướng dẫn hộ niệm

cách hộ niệm, những quy định khi hộ niệm, những lưu ý khi gia đình có người bệnh lâm chung…mà các bạn nên đọc

Cẩm nang hộ niệm
Cẩm nang hộ niệm

Đây là cuốn sách rất ý nghĩa dành cho các bạn tìm hiểu cho biết để khi thực hiện cho chu đáo, không lỗi đối với người sắp lâm chung, quá trình hộ niệm là khá quan trọng! Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, kính thưa quý Sư Cô, kính thưa Chư Vị đồng tu Ban Hộ Niệm Diệu Âm chùa Viên Minh thuộc thành phố Hồ chí Minh. “Sanh Tử Sự Đại”. Đây là điều tối quan trọng mà bất cứ đồng tu chúng ta ai cũng phải thực hiện cho tốt để đến khi xả bỏ báo thân này được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.

Vì thấy tầm quan trọng này nên BHN Diệu Âm chúng tôi xin được phép ấn tống cuốn sách nhỏ này, hội tập những điều cần thiết cho một ca hộ niệm. Chúng tôi xin trích những đoạn HƯỚNG DẪN – KHAI THỊ cho người được hộ niệm của cư sĩ Diệu Âm (Minh Trị) và những nội quy, những điều cần chuẩn bị, lưu ý cho thành viên và người nhà bệnh nhân của Tịnh-Tông Học Hội Úc Châu. Đây là những tài liệu vô cùng quý báu giúp cho BHN Diệu Âm nói riêng, các BHN nói chung có một kiến thức căn bản để thực hiện tốt việc hộ niệm cho chính mình và cho người được hộ niệm. BHN chúng tôi với tất cả lòng thành. Thực hiện cuốn sách nhỏ này. Nếu có những điều sơ suất xin thành tâm sám hối. Nguyện đem tất cả công đức hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc và tất cả chúng sanh trong pháp giới. Nam Mô A Di Đà Phật

Đọc online cuốn sách ý nghĩa cách hộ niệm

Cuốn sách giúp bạn biết cách hộ niệm khá quan trọng này bạn nên tải về hoặc đọc online nhé, bạn có thể tải bản đính kèm về in thành sách để tiện nghiên cứu!

Link tải sách: Tại đây

Theo Blogtamlinh.com

Viết một bình luận