Kinh pháp cú – Cuốn kinh ý nghĩa cho cuộc sống

Cuốn Kinh Pháp Cú này là cuốn Kinh chọn lọc những lời dạy của đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế.

Kinh Pháp Cú
Kinh Pháp Cú

Trong suốt trong 45 năm thuyết pháp, nhìn chung đức Phật đã nói rất nhiều Pháp ngữ, bao gồm nghĩa lý thâm thiết để cởi mở nghiệp khổ cho chúng sanh khiến họ bớt đi khổ đau nỗi buồn mà đưa họ đến Niết bàn an lạc.

Khi tìm hiểm những giáo pháp ấy, cho đến ngay ba tháng sau khi Phật diệt độ, các vị Cao đồ đã hội họp kết tập thành Tam tạng để truyền lại cho hậu thế noi theo.

Những câu dạy ngắn gọn đầy ý nghĩa của Đức Phật trong ba trăm trường hợp giáo hóa khác nhau, đây cũng được kết tập thành kinh Pháp cú này và lưu truyền mãi cho đến ngày nay mà chúng ta được học tập và tìm hiểu

Đọc Kinh Pháp Cú online:

Đây là cuốn kinh Phật rất ý nghĩa mà các Phật tử nên đọc và tìm hiểu, trong những bài thuyết pháp của các Sư thầy các chùa cũng hay dẫn chứng những điều dạy trong Kinh Pháp Cú để dẫn độ chúng sinh

Link tải: Tại đây

Lời bàn: Đây là cuốn Kinh Pháp Cú pdf được đang tải chia sẻ miễn phí trên internet, chúng tôi khuyên bạn nên tải về và in thành sách để tiện cho việc nghiên cứu và học tập sau này.

Tác giả: www.blogtamlinh.com

Viết một bình luận