Kinh Phật cho người tại gia – TT. Thích Nhật Từ (dịch)

Kinh Phật cho người tại gia

Đây là cuốn sách kinh Phật rất ý nghĩa dành cho quý Phật tử tu tại gia, cuốn sách Phật giáo sẽ giúp bạn biết cách tu tập tại gia sao cho đúng và đầy đủ, sách do Nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành được Blog tâm linh sưu tầm dành cho các bạn. … Đọc tiếp

Ăn hiền ở lành – Thuyết pháp bởi ĐĐ Thích Thiện Xuân

Đây là bài thuyết giảng phật pháp khá ý nghĩa, bàu thuyết pháp này răn dạy con người những điều hay lẽ phải, những điều nên làm để tu nghiệp cho đời sau. Những bài thuyết pháp này rất ý nghĩa cho chúng sinh, nghe thuyết giảng phật pháp mang lại thêm sự hiểu biết … Đọc tiếp

Giảng pháp – Dạy con nên người – HT Thích Chân Quang

Đây là bài thuyết giảng phật pháp do đại hỏa thượng Thích Chân Quang giảng pháp rất ý nghĩa và có nhiều giá trị cho chúng sinh về cách dạy dỗ con cái Bài thuyết giảng pháp này được nhiều người đón nhận vì hầu như ai cũng có con cái và cách dạy dỗ … Đọc tiếp