Cuốn sách 100 câu hỏi – đáp về Biển đảo

Đây là cuốn sách viết về biển đảo quê hương dành cho các bạn trẻ Việt Nam, trong bối cảnh tình hình biển Đông đang rất phức tạp, cuốn sách ra đời đã đáp ứng nguyện vọng của người dân Việt Nam

100 câu hỏi - đáp về Biển đảo
100 câu hỏi – đáp về Biển đảo

Trường Sa và Hoàng Sa được ghi chép khá kỹ trong một số thư tịch cổ và được thể hiện rõ ràng trong các châu bản (văn bản quản lý hành chính nhà nước của triều đình nhà Nguyễn). Kể tên một số bộ sách và các châu bản tiêu biểu?

Thúc đẩy tiến trình xây dựng “Thương hiệu biển Việt Nam”: xây dựng “Hướng dẫn xác định và cấp chứng chỉ xanh cho các vùng biển, ven biển, hải đảo”, cũng như “Nhãn sinh thái biển cho các sản phẩm và dịch vụ kinh tế biển”,… Triển khai thường xuyên hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội và người dân địa phương về quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, ven biển và hải đảo. Tổ chức hàng năm Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (1-7/6) và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới (8/6). Xây dựng và truyền thông điệp về ý thức biển cả của dân tộc Việt Nam qua câu nói bất hủ của Bác Hồ (1959): “Biển cả của ta do nhân dân ta làm chủ!”.

Mời bạn đọc sách về biển đảo online

100 câu hỏi – đáp về Biển đảo by Xuân Giao


Link tải sách google: Tại đây

Viết một bình luận