Hộ niệm: Hướng dẫn- Khai thị – Cư sĩ Diệu Âm

Hộ niệm

Đây là cuốn Sách Hộ Niệm rất cần thiết cho những gia đình có người thân mới qua đời, trong lúc bối rối thường chúng ta hay thiếu sót chính vì vậy cuốn sách này giúp bạn chu đáo hơn để lo cho người đã khuất